สวนสัตว์อุบลราชธานี


2021-02-13 09:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

หยุดยาวนี้.ไปใช้โปรโมชั่น ลด 30%กันเด้อ เที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานี ในเดือนแห่งความรัก ลด 30% ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 (บัตรผ่านประตูสำหรับบัตรผู้ใหญ่เท่านั้น)

สวนสัตว์อุบลราชธานี

ชื่อเดิม อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน

เลขที่ 112 หมู่ 17 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,217 ไร่

โดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ

(ดงฟ้าห่วน) จากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2540 (ระยะเวลา 30 ปี)

หลังจากนั้นก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

เป็นต้นมาโดยวางรูปแบบของสวนสัตว์อุบลให้เป็น Jungle Park

นั่นคือ การนำสวนสัตว์เข้ามาผสมผสานกับความสมบูรณ์ของป่าไม้

ภายในพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานชื่อว่า "สวนสัตว์อุบลราชธานี" เป็นต้นมา

เมื่อการก่อสร้างต่างๆ เริ่มแล้วเสร็จกลางปี 2555 ก็ได้มีการวางแผนนำสัตว์บางชนิดเข้ามา

เพื่อให้เคยชินกับสภาพพื้นที่ กระทั่ง ในช่วงประมาณวันที่ 16 กันยายน 2555 สวนสัตว์อุบลราชธานี

ได้นำสัตว์ชนิดแรกเข้ามาจัดแสดง คือ สัตว์ตระกูลกวางพันธุ์ไทย

เช่น กวางป่า เก้ง ละอง-ละมั่ง และสัตว์ตระกูลกวางพันธุ์ต่างประเทศ คือ

แบล็คบัค เนื้อทราย กวางซิก้า บาราซิงค์

สัตว์ชนิดอื่นๆจัดแสดงตามสภาพผืนป่าภายในสวนสัตว์ คือ

สัตว์กลุ่มนักล่า คือ เสือโคร่ง เสือขาว สิงโตขาว สิงโตแอฟริกา

กลุ่มสัตว์ทุ่งแอฟริกา คือ ยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ ไนอาล่า และอีแลนด์

เรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2556

มีการสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์ขนาดเล็ก หรือเรียกว่า มินิซู

กลุ่มสัตว์ขนาดเล็กที่จัดแสดง คือ จิงโจ้แดง เมียร์แคท หมีขอ จระเข้ไคแมน

สวนสัตว์อุบลราชธานี เริ่มทดลองเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555

และได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายประยุทธ นาวาเจริญ

เป็นประธานในพิธีเปิด ในขณะนั้น

ปี 2561 สวนสัตว์อุบลราชธานี มีส่วนจัดแสดงสัตว์ที่เปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ชม

มีจำนวนทั้งหมด 12 ส่วนจัดแสดง ประกอบด้วย

 • ส่วนจัดแสดงสัตว์กีบไทย
 • ส่วนจัดแสดงสัตว์กีบต่างประเทศ
 • ส่วนจัดแสดงสิงโตแอฟริกา
 • ส่วนจัดแสดงสิงโต
 • ส่วนจัดแสดงเสือโคร่งขาว
 • ส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน
 • ส่วนจัดแสดงจระเข้น้ำจืด
 • ส่วนจัดแสดงเสือดำ-ดาว
 • ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา
 • ส่วนจัดแสดงสัตว์ขนาดเล็ก (มินิซู)
 • ส่วนจัดแสดงม้า

สวนสัตว์อุบลราชธานี ไม่เพียงให้บริการชมสัตว์อย่างเดียวเท่านั้น

แต่ยังให้บริการความรู้ด้านอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ

กิจกรรมโครงการแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

ที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภายในสวนสัตว์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกิจกรรมคือ กิจกรรมประเภทไป – กลับ 1 วัน

และ กิจกรรมประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการศึกษา 084 831 9311 ทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง16.30 น.

ยังมีอาคารสถานที่ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน ที่เปิดต้อนรับหน่วยงานต่างๆ

เข้ามาใช้บริการสำหรับ ประชุม อบรม สัมมนา หรือทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 088 590 3697 ได้ทุกวัน


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก