ภูจองนายอย

น้ำตกบักเตว


2021-01-16 10:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย คำว่า ภูจองนายอย มีที่มาจากคำ 2 คำคือ ภูจอง กับ นายอย หมายถึงภูเขาที่มีต้นสำรองขึ้นอยู่มากและมีน้ำไหลย้อยตามหน้าผาของลำน้ำตามอุทยาน

น้ำตกห้วยหลวง หรือน้ำตกบักเตว

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

น้ำตกห้วยหลวง(ถ้ำบักเตว) สูงประมาณ 50 เมตร ตกลงสู่หุบเขาที่มีลักษณะเป็นอ่างน้ำขนาดเล็ก

มีหาดทรายขาวและน้ำเป็นสีมรกตงดงามมาก ในบริเวณนั้นยังมีฝูงปลาเล็กปลาน้อยคอยแหวกว่ายมาไม่ขาดสาย

น้ำตกห้วยหลวงตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย

และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา

ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 53 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2530

มีเนื้อที่ประมาณ 428,750 ไร่ หรือ 686 ตารางกิโลเมตร

คำว่า ภูจองนายอย มีที่มาจากคำ 2 คำคือ ภูจอง กับ นายอย

คำว่า ภูจอง หมายถึง ภูเขาที่มีต้นจองขึ้นอยู่หนาแน่น ซึ่งทางภาคอีสานเรียกหมากจอง

ทางภาคกลางเรียกว่าต้นสำรอง

ส่วนคำว่านายอย เพี้ยนมาจากคำว่า น้ำย้อย รวมความแล้วอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

หมายถึงภูเขาที่มีต้นสำรองขึ้นอยู่มากและมีน้ำไหลย้อยตามหน้าผาของลำน้ำตามอุทยาน

น้อยคนนักที่จะรู้จักอุทยานแห่งชาติภูจอง นายอย

แต่กลับเป็นข้อดีเพราะทำให้อุทยานแห่งนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก

โดยเฉพาะป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังที่ยังหนาแน่นสมบูรณ์

แต่สิ่งดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวที่นี่ คือ ความสวยงามของ “น้ำตกห้วยหลวง” หรือน้ำตกถ้ำบักเตว

หลังแอ่งน้ำตก จะมีหาดทราย และลำธารเล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้

น้ำตกห้วยหลวง เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในภาคอีสานตอนล่าง มีความสูงจากหน้าผากว่า 50 ม.

น้ำตกห้วยหลวง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

โดยไฮไลท์ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอุทยานก็คงเป็น "น้ำตกห้วยหลวง"

น้ำตกที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่า "น้ำตกบักเตว" น้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำธารห้วยหลวง

ที่อยู่เลยที่ทำการ อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ไปทางใต้ 3.5 กิโลเมตร

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกโดยรถยนต์

น้ำตกห้วยหลวง เป็นน้ำตก ที่มีความสูง ประมาณ 45 เมตร

ไหลผ่านหน้าผาลงสู่เบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่

พื้นน้ำเป็นสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาว สะอาดเหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ

ด้านบนมีจุดชมทิวทัศน์และถ่ายภาพ ด้านล่างมีบันไดสำหรับขึ้นลงจำนวน 272 ชั้น

การเดินทาง

หากออกเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามถนนหมายเลข 24

สายอุบลราชธานี - เดชอุดมจากนั้นก็เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 2049

มุ่งหน้าไปอําเภอนาจะหลวยซึ่งเป็นอําเภอชายแดนอําเภอหนึ่ง เราวิ่งรถไปจนพบถนนหมายเลข 2248

เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลขที่ว่านี้ผ่านหน้าที่ทำการอำเภอ

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยเราเลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปก็จะเจอ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกห้วยหลวง

ค่าเข้าชม

คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท , เด็ก 20 บาท

ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 400 บาท , เด็ก 200 บาท

อัตราค่าบริการ

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยลด 50% วันจันทร์-วันศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

เบอร์โทร : 045 411515 – 6

เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 16.30 น.


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก