สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์

บริการแอร์ครบวงจร ติดตั้ง ซ่อม ล้าง และจำหน่ายอะไหล่ฯลฯ


2020-12-02 09:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์

บริษัท สากลไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด ผูู้นำในการจัดจำหน่ายแอร์คอนดิชั่น ประเภทต่างๆ

อาทิ แอร์ประเภทติดผนัง แบบตั้งหรือแขวน แบบเคลื่อนที่ แบบตู้ตั้ง แบบดักต่อท่อลม

แบบฝังฝ้า และ และแบบอื่นๆ ด้วยทีมงาน ที่มีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการขาย

อธิบายถึงความเหมาะสมต่อลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกขั้นตอนในการติดตั้ง จะทำให้ท่านได้รับคุณภาพ

และคุ้มราคา จากประสพการณ์ในสายงานด้านการขาย และติดตั้งที่มีมายาวนานกว่า 46 ปี

ทำให้เรามีความพร้อมในการให้บริการแก่ลููกค้าได้ด้วยดี พร้อมสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานที่ส่งมอบ

บริษัท สากลไฮเท็คเซ็นเตอร์ จำกัด เห็นถึงความสำคัญและพร้อม ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อย่างจริงใจ พร้อมกล้ายืนยันถึงความรับผิดชอบต่อผลงานทุกๆโครงการ ด้วยการไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

ทำให้เราได้ยืนหยัด มาจนถึง 46 ปี ต่อการขายและบริการ

งานบริการของสากลแอร์

ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปี ได้ดำเนินธุรกิจในวงการเครื่องทำความเย็นมาด้วยความเชี่ยวชาญ

จนเป็นที่ยอมรับจากบรรดาลูกค้าในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี และเขตพื้นที่ใกล้เคียง

ด้วยประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ การทำงานของสากลไฮเทคเซ็นเตอร์ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการการออกแบบ

เลือกสรร ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้ง วางแผนการติดตั้ง ทั้งระบบปรับอากาศในอาคาร ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม

และสถานที่สำคัญๆหลายแห่งที่ต้องการระบบปรับอากาศที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน

การเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนส่วนมาก รวมถึงวงการผู้บริหารในระดับสูงต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตลอดจนบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้การยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่า บริษัท สากลไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด

มีความรู้ความชำนาญในเรื่องเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

จนได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทุกท่าน ทั้งด้านคุณภาพ และการบริการที่ดีเสมอมา

สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์

105/1-2 ถนน ชวาลาใน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

045 241 683

(045) 241684

(045) 260533

[email protected]

สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ (Facebook)

https://goo.gl/maps/5C48cEr5F3mRe83t8,100.580813

Direction (วิธีการเดินทาง)


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก