คูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานีสาขาเลี่ยงเมือง

ตัวแทนจำหน่าย รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุด รถมือสอง และ อุปกรณ์ต่อพ่วง คูโบต้า


2020-11-11 15:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 325

คูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานีสาขาเลี่ยงเมือง

ตัวแทนจำหน่าย รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุด

รถมือสอง และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ของคูโบต้า อย่างเป็นทางการ

คูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานีสาขาเลี่ยงเมือง

73/3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง 34000 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
https://goo.gl/maps/M8WxcjH5xQTB9bju5

045 953 171

[email protected]

https://www.facebook.com/KUBOTA05 (Facebook)

https://goo.gl/maps/M8WxcjH5xQTB9bju5,100.580813

Direction (วิธีการเดินทาง)


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก