ก๋วยจั๊บญวนแบรนด์ฮาลอง ของจังหวัดอุบลราชธานี


2020-10-04 07:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปของเราเป็นเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแค่เติมน้ำร้อน ก็รับประทานได้เลยค่ะ

ก๋วยจั๊บญวนแบรนด์ฮาลอง ไม่เพียงแต่เป็นเส้นกึ่งสำเร็จรูปซึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหาลัยอุบลราชธานีเรายังมีเส้นก๋วยจั๊บข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมมะลิ แดง และที่สำคัญเรายังรับ oem และพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเช่น ใช้มันม่วงของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีมาแปลรูปและพัฒนาให้เป็นเส้นก๋วยจั๊บ โดยร่วมกับอาจารย์ จิตรา สิงห์ทองจากคณะเกษตรศาสตร์ม.อุบล พัฒนายืดอายุเส้นก๋วนจับให้เก็บได้นานโดยที่ไม่ใช้สารกันบูดค่ะ

ประวัติ ความเป็นม ของก๋วยจับ ฮาลอง

Halong - ฮาลองกวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก