น้ำพริกปลาดุก Omega-3 จากท้องนาอุบลราชธานี ศรีวนาไลย


2020-10-04 06:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

ปลาดุกไบโฟอล์ค ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ อาชีพใหม่เกษตรนวัตกรรม ลดต้นทุน ลดเวลา ลดความเสี่ยง


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก