What is Responsive Design ?


2020-01-21 14:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

น.ส.พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ หรือ น้องไบรท์ กล่าวว่า จริงๆให้กำลังใจ พี่ยุทธมาตลอด ไม่ใช่ไบร์ทคนเดียวแต่ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เราก็เสียใจและพี่ยุทธก็คงจะเสียใจมากเช่นกัน เห็นใจในกรณีที่พี่ยุทธ พยายามต่อสู้ เพื่อพิสูจน์ว่า ไม่ได้เบียดบังเวลาของ อสมท. อย่างที่เข้าใจ โดยข้อเท็จจริง คือ ทั้งสองฝ่าย คือ ทั้ง บริษัทไร่ส้ม และ อสมท. ต่างฝ่ายต่างเวลาเกิน ต่างฝ่ายต่างเกินอยู่บนหลักการไทม์แชร์ลิ่ง แบ่งกันคนละ 50:50 เมื่อ อสมท.เวลาโฆษณาเกิน ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า ต้องเป็นไปตามข้อตกลงคือ 50:50 ก็พยายามต่อสู้ตรงนี้

แต่สิ่งที่เจ็บปวดมาตลอดในการต่อสู้ ที่ผ่านมาคือ โดนกล่าวหาว่าไปเบียดบังเวลาอสมท. พี่ยุทธ ต่อสู้ว่าในรายการโฆษณามันมีอยู่ 10 นาที ไร่ส้มมี 5 นาที อสมท. มี 5 นาที มันไม่ใช่ว่า อสมท.ขายได้ 2 นาที แล้วไร่ส้มไปเอาอีก 3 นาทีมาใช้ แต่ อสมท. ขายเกิน 5 นาทีมาตลอดก็พยายามต่อสู้ว่า โฆษณาที่เกินในส่วนของไร้ส้ม ที่้เกิน คือ 138 ล้านบาท ส่วนอสมท. อยู่ที่ 137 ล้านบาท

“แกพยายามต่อสู้ว่า โฆษณาเกินที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นการปกปิด เพราะโฆษณาที่ออกไป มันปิดไม่ได้ มันออกจออยู่ทุกวัน เกินวันสองวันก็ทราบ กรณีโฆษณาที่เกินของบริษัทไร่ส้มที่เกิดขึ้น มีการส่งคิวโฆษณาที่เกินอย่างเปิดเผย มีการเกินต่อเนื่อง 500 กว่าวัน เลยต่อสู้ว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะปกปิด เป็นไปไม่ได้ที่ผู้บริหาร อสมท.จะไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ที่ธุรการคนเดียวจะปกปิด” น.ส.พิชญทัฬห์ กล่าว


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก