เสาเฉลียง

ประติมากรรม ธรรมชาติสร้าง ยุคไดโนเสาร์


2020-12-09 11:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

เสาเฉลียง อยู่ภายใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถือว่าเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ยอดนิยมของอุบลราชธานีเลยก็ว่าได้ แต่ละเสาสูงประมาณ 20 เมตร เป็นหินทรายที่ถูกกัดเซาะและกัดกร่อนจากธรรมชาติทั้งน้ำและลม จนมีลักษณะแปลกตาออกมาแบบที่เห็น

เสาเฉลียง

อยู่ภายใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถือว่าเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ยอดนิยมของอุบลราชธานีเลยก็ว่าได้ แต่ละเสาสูงประมาณ 20 เมตร

เป็นหินทรายที่ถูกกัดเซาะและกัดกร่อนจากธรรมชาติทั้งน้ำและลม

จนมีลักษณะแปลกตาออกมาแบบที่เห็น

เสาเฉลียง

ประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2ยุค คือหินทรายยุค ครีเตเซียส

ซึ่งมีอายุประมาณ 130 ล้านปี เป็นส่วนดอกเห็ดที่อยู่ท่อนบน และหินทราย ยุคไดโนเสาร์

มีอายุประมาณ 180ล้านปี เป็นส่วนต้น เสาหินท่อนล่างโดยผ่านการถูกชะล้างพังทลาย

โดยเกิดจากสภาพ อากาศ ฝนและลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว

จะมีกระบวนการต้านธรรมชาติ และแรงกดทับของเม็ดฝนทำให้หินทรายแข็งแรง

จึงส่งผลให้สามารถรักษาสภาพให้คงดูได้เห็นอยู่ในทุกวันนี้

หินนี้ มีลักษณะคล้ายกับดอกเห็ดยักษ์ สูงประมาณตึก 2 ชั้น โดยจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วน

คือ ส่วนแรกจะเป็นหินทราย ที่มีเม็ดทรายเล็กๆ เป็นส่วนประกอบ เริ่มจากพื้นไปจนความสูงที่ 70-100 เซนติเมตร

ส่วนที่สอง จะมีเม็ดทรายหยาบหลายๆ ชนิดผสมอยู่ เช่น เม็ดหินภูเขาไฟ เม็ดควอรตซ์ และเม็ดหินเชิร์ต

และส่วนที่สามจะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายร่ม ส่วนใหญ่เป็นหินทราย

และบริเวณโดยรอบของ เสาเฉลียง นี้ จะเต็มไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณต่างๆ

การเดินทาง

เสาเฉลียง จะอยู่ระหว่างทางขึ้นไปยังจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

พิกัด : https://goo.gl/maps/T1S3KebGvcPBLk8EA


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก