บริษัท อุบลสุรชัยทัวร์ จำกัด

ธุรกิจนำเที่ยว จัดทัวร์ ดูงาน สัมมนา ตั๋วเครื่องบิน รถเช่าเหมาคัน


2020-11-25 15:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

อุบลสุรชัยทัวร์

เที่ยวกับอุบลสุรชัยอีกหนึ่งธุรกิจของสมาชิกหอการค้าอุบล

เริ่มต้นจากให้บริการรถโค้ชปรับอากาศเช่าเหมาคันมานานกว่า 30 ปี ใน จ.อุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

พ.ศ.2536 บริษัท อุบลสุรชัยทัวร์ จำกัด ได้เริ่มต้นธุรกิจนำเที่ยว จัดทัวร์ ดูงาน สัมมนา ตั๋วเครื่องบิน

รถเช่าเหมาคัน เพื่อตอบสนองความต้องการทุกเรื่องการท่องเที่ยว ทั้งเส้นทางในประเทศ และ ต่างประเทศ

"โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือความพึงพอใจของลูกค้า"

จากลูกค้าในพื้นที่จ.อุบลราชธานี แนะนำปากต่อปากจนกระทั่งเรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

ทั้งในภาคอีสานและหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริมให้เรากลายมาเป็นหนึ่ีงในบริษัททัวร์ชั้นนำ

ใน จ.อุบลราชธานี ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ อุบลสุรชัยทัวร์ ยังเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวชั้นนำหลายองค์กร

เช่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ สทน. (ADT)

สมาคมธุรกิจไทยการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นต้น

และยังได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. (TAT) อีกด้วย

อุบลสุรชัย Ubon Surachai Tour

Ubon Surachai Tour
368 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
34000

065-6699354

095-242-8994

045-314488

[email protected]

Ubon Surachai Tour (Facebook)

https://goo.gl/maps/5seSn3VCD6pm6RBw5,100.580813

Direction (วิธีการเดินทาง)


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก