ไมโครมาร์ทรีเทล แอนด์ คอนซัลแตนท์

พัฒนา และจำหน่ายซอฟท์แวร์ ระบบบริการขายหน้าร้าน


2021-02-20 09:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

บริษัท ไมโครมาร์ท รีเทล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 เป็นบริษัทผู้ผลิต

ซอฟแวร์ทางธุรกิจ ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร(LAN)

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟแวร์สำเร็จรูป

ระบบบริหารร้านค้าส่ง-ปลีก ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคคล

ระบบร้านอาหาร

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้า "แตกต่างอย่างเป็นต่อ" เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ทั้งนี้บริษัทยังพัฒนาระบบบริหารร้านอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ระบบบริหารร้านสะดวดซื้อ มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต ระบบบริหารร้านวัสดุก่อสร้าง

ซึ่งเป็นลักษณะของโปรแกรมเฉพาะธุรกิจ

สามารถใช้ระบบ Barcode ในการรับ และจ่ายสินค้าได้

บริษัท ไมโครมาร์ท รีเทล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้ผลิตซอฟแวร์ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

โดยมีซอฟท์แวร์ 3 หมวดคือ

1.ซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน(Point Of Sale) และระบบเชื่อมต่อ(Accounting)

2.ซอฟท์แวร์ทางการเงิน(Financial)

3.ซอฟท์แวร์บริหารสินทรัพย์(Asset Management)

ทั้งสิ้น 6 โปรแกรม

ลดราคาจาก 15,000 บาท

เหลือ 10,000 บาท!!!

รับจำนวนจำกัด


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก